Jakie są moje cele na przyszłość„Nie mędrkuj o przeszłości, nie śnij o przyszłości, ale przytrzymaj chwilę i ucz się od tego momentu.“


Co jest moją wizją przyszłości? Chciałbym zbudować stabilną i mocną hodowlę – co najmniej 10 własnych miotów, oczywiście od czasu do czasu z odrodzeniem hodowli. Tym chciałbym przyczynić się do urozmaicenia hodowli królików w Słowacji. Moim następnym celem jest rozpoczęcie pracy z młodzieżą, wychowanie następców spośród dzieci, dając im okazję doświadczyć magię tej pięknej pracy hodowcy. Współpracuję i chętnie będę współpracować i z innymi organizacjami w naszej miejscowości, aby pomóc sobie wzajemnie, z korzyścią dla wszystkich.
 All rights reserved for Maroš Sládek
created by graphic studio Matej Chrvala © 2012